Miten Juha Salminen sen teki?

Salminen ja Tarkkala kontissa Meksikossa ennen Sixiä
Kuva Tomi Konttinen
Kun joku osaa tehdä jotain erinomisen hyvin, kannattaa selvittä kuinka hän sen tekee. Puhutaan hiljaisesta tiedosta, jota voidaan kerätä mm. taidon mallittamisella. Mallituksessa selvitetään miten toimitaan, mitä ajatellaan, kuinka edetään, miksi niin toimitaan, mihin katsotaan, mikä on tärkeää ja niin edelleen. Selvitin enduron maailmanmestarin Juha Salmisen kanssa kuinka hän oman menestyksensä urheilijana teki. Kokonainen Juha-mallitus on laaja, mutta muutama mielenkiintoinen yksityiskohta saattaa olla kiinnostavaa aineistoa muillekin.

Juha valmistuu kaikkiin asioihin mielikuvissa. "Tiedän aina mitä teen." Huollot, ajaminen, kausi, edustaminen, kaikki on tehty ainakin kerran mielikuvina.

"Koko kausi on kuvana mielessä etukäteen." Juha käyttää tehokkaasti visuaalista ajattelua hyväkseen. Visuaalisuudesta kertoo myös Juhan tapa puhua: "Mulla on näkemys, ei tavoitetta".

Juhalle kokonaiskuvat ovat tärkeitä. Niiden mukaan suunnistetaan elämässä. "En jää kiinni yksityiskohtiin." Koko kausi, koko kisa, iso kuva.

Päättäväisyys ja satasella asioihin keskittyminen kulkee läpi kaiken mihin Juha ryhtyy. "Varmistan, että osaan kaiken." "Opettelin kunnolla ajamaan ja olen hyvä kaikissa osa-alueissa." "Ajaminen on työtä." "Katsotaan, mitä pitää olla ja sitten tehdään niin."

Yksi selkeä piirre Juhan toiminnassa on toistettavat rutiinit. Kisoihin valmistautuminen alkaa henkisesti viikkoa aikaisemmin. Jokaiselle päivälle on omat rutiinit ja niitä noudatetaan. Kisapaikalla Juha selvittää heti aluksi yleiskuvan ja ilmansuunnat. Erikoiskokeisiin tutustuminen tehdään aina samalla tavalla. Rutiinien avulla asiat otetaan haltuun. Häiriöt eivät saa Juhaa pois raiteilta. "Menen kuin juna."

Mielenkiintoista erinomaisuuden mallittamisessa on se, kuinka helpolta näyttävät asiat ovat monimutkaisen kuvion tulos. Sanotaan, että kun tiedät kuinka jokin asia tehdään, voit itse tehdä sen. Mallittaminen on yksi tapa selvittää kuinka se tehdään. Oleellista mallittamisessa on tunnistaa mitkä asiat taitoon liittyvät. Huippuosaajalle eli mallitettavalle saattaa olla haastavinta tunnistaa millaiset ajatukset toiminnan takaa löytyy. Arvoanalyysillä pystytään selvittämään mitkä arvot saavat aikaan toimintaa ja miksi ylipäätään ihminen tekee jotain. Uskomusten eli omien totuuksien tunnistaminen auttaa näkemään millainen maailmankuva ihmisellä on ja mitä sen kuvan puitteissa on mahdollista tehdä. Huippuosaajalla on toimintaa tukeva arvopohja ja onnistumisen mahdollistavat uskomukset.