Käytä 100%:n käsitettä oikein

Käytä 100%:n käsitettä kun puhut omasta perussuoritustasostasi. Perussuoritus = 100%. Kun treenaat ja kilpailet ylität välillä satasen rajan. Mitä useammin saat nostettua suoritustasi yli sadan sitä nopeammin 100% raja nousee ja uusi perustaso syntyy. 100 % käsite on universaali ja se tarkoittaa kokonaista. Se mitä teet useimmin ja yleensä on 100, kaikki muu on joko yli tai ali sen.