Moro - refleksien kuningas

”Se on moro.”

Moro on tässäkin mukana
Tuohon lyhyeen lauseeseen sisältyy paljon muutakin kuin tamperelainen tervehdys. Sensomotoristen refleksien arvioinnissa moro-refleksi on aina numero 1. Aikuisilla ihmisillä päällä oleva moro-refleksi tekee monista asioista pahimmillaan paljon mutkikkaampia ja ongelmallisempia kuin nämä asiat olisivat ilman moro-refleksin vaikutusta. Onneksi moron ”sammuttaminen” on mahdollista ja vieläpä melko yksinkertaista.

Moro-refleksin vaikutuksia ja seurauksia:
  • Moro aiheuttaa arkuutta, hyökkäävyyttä, säikähtelyä, impulsiivisuutta, pelkoja, liiallista herkkyyttä, alisuoriutumista, hyperventilaatioherkkyyttä.
  • Moron vaikutuksesta kuulee ja ymmärtää ohjeet väärin, häiritsee kyselemällä koko ajan,  on huono itsetunto, on vaikeuksia ystävyyssuhteissa, väsyy helposti, on huono keskittymiskyky ja motivaatiotaso on yhteydessä osaamisen tunteeseen.
  • Lisäksi moro on yhteydessä matkapahoinvointiin, huono tasapainoon, koordinaatio-ongelmiin, kuulon erottelun ongelmiin, muutosvastarintaan ja aistiherkkyyksiin.

Osa niistä ihmisistä, joilla moro on päällä, tunnistaa itsestään monia em. asioista. Osa näistä ihmisistä ei taasen tunnista itsestään kuin muutaman luetellun ominaisuuden. Tästä syystä moro-refleksi onkin aina tarkistettava muutamalla testillä, jolloin refleksin arviointi suoritetaan testattavan fyysisiä reaktioita seuraamalla eikä testattavan omaan arviointiin perustuen. Varsin huomattavalla osalla aikuisia ihmisiä moro-refleksi on selkeästi havaittavissa. Aika ajoin jopa niin selkeästi, että pöydän toisella puolella istuvalle ihmiselle voi sanoa ”se on moro” tarkoittamatta sitä, että yhteinen tapaaminen on nyt päättynyt.

Moro-refleksi on kaikista eniten mentaalipuolen refleksi. Mentaalivalmennuksen puolella moni pitkällinen ja hienostikin toteutettu valmennus voi jäädä vaille toivottuja hyödyllisiä vaikutuksia päällä olevan moro-refleksin vaikutuksessa. Uusia asioita ei saada vietyä tietoiseen käyttöön, kun moron aiheuttamat ärsykkeet ylittävät aivojen tietoisen puolen tiedonkäsittelyn kapasiteetin. Kun  tätä valmennuksella tavoiteltavaa tietoista oppimista ei pystytä saamaan aikaan, ei myöskään automaatiotason saavuttaminen ole mahdollista. Samaan moro-refleksin aiheuttamaan ongelmaan törmätään myös fyysisen valmennuksen puolella.

Oma elämäni koki aikamoisen muutoksen moro-refleksin sammuttamisen myötä. Asioihin ei tarvitse enää reagoida ensimmäisenä tunteella ja asiat voi ottaa vastaan pelkkinä asioina ilman hermostumista ja malttinsa kadottamista. Vaimoni sanoja lainaten: ”Sullehan voi nykyään sanoakin jotain.”. Niinpä niin ”se on moro!”

Sensomotoristen refleksien testaukset ja hoidot Hämeenlinnassa, ajanvaraus p. 050 357 3451.